WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VVD IN WATERSCHAP DE DOMMEL
Boxtel, 28 maart 2019

Welkom op de website van de VVD-
fractie in het Algemeen Bestuur van
waterschap Dommel. Bij de verkiezin-
gen van 20 maart 2019 heeft de VVD
haar zetel-aantal behouden, zodat op-
nieuw vier VVD'ers zitting hebben in
het bestuur van het waterschap.


De coalitie-onderhandelingen hebben
weer goed uitgepakt voor de VVD, de nu
aangebroken periode zitten we opnieuw
in de coalitie en behoudt Jan Verhoeven
zijn zetel in het Dagelijks Bestuur.
Ina van Batenburg, René Dekkers en Bas Peeters hebben zitting in het Algemeen Bestuur.

De exacte invulling van alle posten (in het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Functionele Commissies) staan vermelden op onze Fractiepagina, zoals u dat van ons gewend bent. Houd ook de Agenda in de gaten, waarop we niet alleen de vergaderingen van het waterschap, maar ook allerlei (parij-) gebeurtenissen voor u op een rijtje zetten.

Voor het overige wensen wij u veel surfplezier. Als u nog verdere vragen heeft nodigen we u gaarne uit om Contact met ons op te nemen.
VVD-fractie uitgebreid naar zes leden
21-02-2020
Het heeft even geduurd maar nu is toch het voorstel van de
VVD-fractie om meerdere commissieleden, niet zijnde AB-
leden (Burgercommissieleden) in de drie vaste commissies
op te nemen, met eenstemmigheid aangenomen. Dat.....
Lees verder »
Bestuursaanpassingen in ons slibverwerkings...
22-04-2020
Ook bij waterschap de Dommel moet men er aan geloven
tijdens de coronacrisis, via Skype vergaderen. Op 22 april
was er een algemene bestuursvergadering via Skype. Op
de foto ziet u op mijn iPad de voorzitter van het.....
Lees verder »


Meer nieuws....

Nieuw Bestuursakkoord Brabant
07-05-2020
We leven in een onwerkelijke periode. Covid-19 heeft Bra-
bant zwaar getroffen en velen van ons zijn (in)direct geraakt
door deze pandemie. Het kan dan lijken alsof de wereld
stilstaat. Toch zijn er veel Brabanders die juist op dit.....
Lees verder »
Jos Kuppens en Fred Knoops beëdigd
10-07-2020
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van
waterschap De Dommel van woensdag 8 juli 2020 zijn Fred
Knoops en Jos Kuppens beëdigd als commissielid voor de
VVD. Het besluit om burger-commissieleden toe te laten...
Lees verder »
Behandeling Stroomgebiedsbeheerplan
01-10-2020
Gisteren 30 september werd het SGBP behandeld in het
Algemeen Bestuur. Dit alles uiteraard strikt conform de
corona-richtlijnen. De afkorting SGBP staat voor Stroomge-
biedsbeheersplan. Het SGBP bevat vooral maatregelen.....
Lees verder »
Brede Welvaart
19-10-2020
Als we nadenken over de prioriteiten in ons leven dan
speelt gezondheid een bijzonder belangrijke rol. Kijk bijv.
oorbeeld naar de grote impact die de Corona besmettingen
hebben op ons dagelijks leven. De Coronacrisis toont.....
Lees verder »
Mark Rutte wil graag nog een keer door
31-10-2020
Ik wil graag nog een keer door als minister-president. Met
elkaar staan we op dit moment voor een enorme beproe-
ving met het virus. We zijn met zeventien miljoen mensen
bezig om over de berg te komen, met een kaart die ons....
Lees verder »
Onze energievoorziening wordt onbetaalbaar
19-06-2020
Na olie, kolen en gas lijkt ook biomassa te kunnen worden
afgestreept als energiebron van de toekomst, nu zelfs
Urgenda er afstand van neemt. Wat nu? Gaat Nederland
het redden op zon en wind? Professor Guus Berkhout.....
Lees verder »
Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2021
25-11-2020
Vandaag, 25 november was er een Algemene Bestuursver-
gadering bij Waterschap de Dommel, die voor het grootste
gedeelte in het teken stond van vaststelling van de Beleids-
begroting 2021 en de erop volgende jaren. Dit is de.....
Lees verder »
Kandidatenlijst voor 17 maart 2021 vastgesteld
01-12-2020
Ik ben ontzettend trots op de geselecteerde 80 kandidaten
die onze club de komende vier jaar gaan vertegenwoordi-
gen. Een gevarieerd gezelschap met ervaring én nieuw
talent. Met bekende en minder bekende gezichten. Dit.....
Lees verder »

Jan Verhoeven
VVD Dommel
Tel.: 06-22603946
Stuur me een mail