VVD'ERS JOS KUPPENS EN FRED KNOOPS BEËDIGD
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van waterschap De Dommel van woensdag 8 juli 2020 zijn Fred Knoops en Jos Kuppens beëdigd als commissielid voor de VVD. Het besluit om burger-commissieleden toe te laten (mits deze op de kieslijst hebben gestaan) was al eerder (19 feb.) genomen.

Fred Knoops, actief in de VVD-afdeling Veldhoven maar nog nieuw v.w.b. waterschapstaken, gaat zich bezig houden met Watersysteem. Jos Kuppens, die we kennen uit de vorige bestuursperiode wordt burgercommissielid Waterketen. Hun commissiewerkzaamheden starten per direct.
Boxtel, 10 juli 2020
Fred Knoops (links op de foto) en Jos Kuppens werden hartelijk welkom geheten door Watergraaf Erik de Ridder

Namens de fractie: Bas Peeters
Algemeen Bestuurslid VVD Dommel
Tel.: 06-82919778
Stuur ons een mail