BESTUURSAANPASSINGEN IN ONS SLIBVERWERKINGS-
Boxtel, 21 februari 2020

Ook bij waterschap de Dommel moet men er aan geloven tijdens deze coronacrisis, via Skype vergaderen. Op 22 april was er een Algemene Bestuursvergadering via Skype. Op de foto ziet u op mijn iPad de voorzitter van het waterschap, Erik de Ridder.

Met 28 mensen vergaderen vergt normaal al de nodige discipline, via Skype nog meer. Gelukkig stond er maar één groot agenda punt op de agenda, namelijk de veranderingen in het bestuur van ons slibverwerkingsbedrijf SNB.

Daarnaast was er bij de rondvraag veel inbreng van verschillende partijen over de crisis en de droogte. De VVD heeft daar aandacht gevraagd voor de bedrijven, samen met de algemene waterschapslasten. Uitstel van belastingen, het op tijd betalen door het waterschap, werk in uitvoering afmaken en andere projecten snel opstarten, om zo onder-nemend Nederland te steunen.
Vergaderen via Skype, het valt nog niet mee. U
ziet hier de Watergraaf Erik de Ridder die iedereen
bij de les probeert te houden.
Foto René Dekkers
BEDRIJF SNB

René Dekkers
Fractievoorzitter VVD Dommel
Tel.: 06-33840930
Stuur me een mail