NEDERLAND MOET NEDERLAND BLIJVEN
Leeuwarden, 20 mei 2016

Door de toestroom van vluchtelingen maken mensen zich zorgen. Blijft mijn buurt mijn buurt? Blijft de samenleving wel de samenleving? Blijft Nederland wel Nederland? Het is daarom belangrijk dat wij volstrekt helder zijn wat voor land wij zijn en dat wij niet terugvallen in de naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren ’80 en ‘90.

Mensen komen hiernaar toe met een hele andere culturele achtergrond en wij verwachten gelukkig van deze mensen dat zij snappen, respecteren en realiseren wat onze waarden zijn. De gelijkheid van man en vrouw, de gelijkheid van homo en hetero en de gelijkheid van blank en zwart. Maar ook de verworvenheden van de democratie: vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Al onze vrijheden.
Dat kan alleen als we duidelijk zijn. Laten wij met trots spreken over onze waarden en vrijheden en dit ook uitdragen. Ik ben blij dat dit onder leiding van de VVD gebeurd. Het kan nog steeds beter, maar hier moeten we mee door gaan, dat is cruciaal.

Laten we er samen aan blijven werken dat Nederland, Nederland blijft. We zijn het meest welvarende en vrije land van bijna de hele wereld. We hebben alles in huis wat daarvoor nodig is. Trots, koppigheid en ook zelfvertrouwen. Ik ben er ten diepste van overtuigd. Zo worden wij het gaafste land van de wereld. Wij, de VVD, zijn meer nodig dan ooit.
Mark Rutte tijdens het voorjaarscongres op
20 en 21 mei 2016