HET GAAT SNEL, HÉÉL SNEL MET DE VERNIEUWING
Leeuwarden, 21 mei 2016

Tijdens het vorige congres is de nieuwe partijstructuur vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt om onze partij om te vormen naar een netwerkpartij. Vorige week zijn de laatste Regio's gevormd. Ook zijn inmiddels 82 afdeling opgegaan in 29 lokale netwerken. Goede resultaten!

Maar de partijhervorming is niet het doel op zichzelf. We gaan alle liberalen van Nederland verbinden. ‘Want bij politiek moet het om de mensen gaan,’ aldus partijvoorzitter Henry Keizer.
VAN ONZE PARTIJ