FRED KNOOPS
Commissielid
Adres:


Contact:
Bossebaan 3
5503 KA Veldhoven
:
: 06-40149994

Portefeuille van Fred Knoops:
- Lid Functionele Commissie Watersysteembeheer (burgerlid).

Tel.
GSM
E-mail : klik hier