NIEUWSARCHIEF VVD DE DOMMEL (2015 EN EERDER)

28 nov 2015 - "Wij gaan deze strijd winnen" (Najaarscongres 2015)
In zijn speech sprak Mark Rutte over de noodzaak om nuchter met de grote problemen van onze tijd om te gaan. Dat is de belangrijkste les van het succes van het economisch herstelprogramma, stelt Rutte. "Toen de economi-sche crisis om zich heen sloeg en de bestaanszekerheid van vele Nederlanders bedreigde, leken de.....
Lees verder »

28 nov 2015 - Grote stap gezet naar toekomstbestendige partij (Najaarscongres 2015)
De voorstellen van het Hoofdbestuur om onze partij te vernieuwen zijn aangenomen! Dat is de uitkomst van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden die vandaag tijdens het congres plaatsvond. De VVD wordt een ver-zamelplaats voor alle liberaal denkenden in Nederland. Dat gaat op verschillende manieren gebeuren. Zo gaan.....
Lees verder »

3 nov 2015 - Mark Rutte legt krans op graf Thorbecke
VVD partijleider Mark Rutte en VVD partijvoorzitter Henry Keizer hebben woensdag 3 november, samen met de Haagse VVD wethouder Boudewijn Revis, een krans gelegd bij het graf van de liberaal Johannes Rudolf Thorbecke. Thorbecke was de voorzitter van de Grondwetscommissie die de basis legde van de Nederlandse parlementaire.....
Lees verder »

3 jul 2015 - Verhoging BTW van tafel
De verhoging van de BTW die onderdeel was van het onderhandelingspakket in het kader van de belastingher-ziening is van tafel. Fractievoorzitter Zijlstra: "Wij waren geen groot voorstander van de btw-verhoging, maar waren bereid om daar over te praten. Nu het draagvlak ontbreekt zal dit plan geen doorgang vinden. Ondernemers.....
Lees verder »

30 mei 2015 - We moeten vooruitgang omarmen!
Halbe Zijlstra heeft tijdens het congres een vlammend betoog gehouden over de kracht van ons land. We moeten niet bang zijn voor vooruitgang, maar er juist gebruik van maken! Dat betekent wel dat ons onderwijs en onze arbeidsmarkt daarop ingericht moeten zijn.....
Lees verder »

10 apr 2015 - Vier partijen, w.o. de VVD in nieuw Dagelijks Bestuur Dommel
Het werk van informateur Mark Buijs zit erop. Het nieuwe Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel zal bestaan uit leden van Water Natuurlijk, CDA, VVD en de fractie Ongebouwd (landbouw). Op 29 april worden de nieuwe leden benoemd en wordt het akkoord vastgesteld. En het bestuursakkoord is in concept klaar. Hiermee.....
Lees verder »

9 apr 2015 - Akkoord op hoofdlijnen getekend
Enkele dagen na de definitieve uitslag zijn de coalitie onderhandelingen begonnen. Mark Buys, Burgemeester van Boxtel werd benoemd als informateur. Elke partij is bij hem op gesprek geweest, namens VVD De Dommel waren dat Jan Verhoeven en René Dekkers. Zij hebben aangegeven dat de VVD een brede coalitie wil, maar dat er.....
Lees verder »

23 mrt 2015 - Opkomst waterschapsverkiezingen bijna verdubbeld
De opkomst bij de waterschapsverkiezingen in stroomgebied De Dommel ligt ditmaal op bijna 44%. Een duidelijke stijgende lijn ten opzichte van de opkomst van 22,7% bij de verkiezingen in november 2008. De meeste water-schappen ontvingen in de loop van donderdag 19 maart de voorlopige verkiezingsuitslagen van de gemeenten.....
Lees verder »

19 mrt 2015 - De VVD houdt koers
En hoe! Als de voorlopige uitslag zal zijn omgezet in een definitieve en er verandert, althans voor de VVD, niets dan komen we met een dubbel aantal zetels terug in het Algemeen en - naar ik van harte hoop - ook in het Dagelijks Bestuur van ons waterschap. Hartelijk dank voor uw stem!!
Lees verder »

9 mrt 2015 - Puinstort in de Dommel te Sint-Oedenrode
Op 16 februari 2015 kwam bij het waterschap een melding binnen van een dumping van bouw- en sloopafval in de Dommel. Na een kort onderzoek werd een integrale vervolgcontrole uitgevoerd, samen met de gemeente Sint-Oedenrode en de politie Oost-Brabant. Hieruit bleek dat een nabij gelegen agrarisch bedrijf een nieuwe stal.....
Lees verder »

20 feb 2015 - Wateroverlast voorkomen
Overstromingen vragen altijd om aandacht. Ons klimaat is aan het veranderen. Voor de toekomst houden we reke-ning met aanhoudende, extreme regenperioden. Deze grote hoeveelheden water kunnen veel beken niet verwer-
ken. De lager gelegen gebieden kunnen dan overstromen. Waterschap De Dommel neemt nu maatregelen om.....
Lees verder »

7 feb 2015 - Lijsttrekkers politieke partijen trappen campagne af
Vandaag trapten de acht lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel hun campagne af. In Boxtel werden op de plakborden de partijposters geplakt. De komende weken gaan de partijen actief campagne voeren om zo de verschillende standpunten kenbaar te.....
Lees verder »

Naar archief 2014 en eerder »»