AGENDA VVD-FRACTIE DE DOMMEL
ACTIVITEIT / EVENEMENT *)

27-01-2021  09.00u

27-01-2021  13.00u

27-01-2021  17.30u

10-02-2021  14.00u

17-03-2021  07.30u

18-03-2021  20.00u

14-04-2021  09.00u

14-04-2021  13.00u

14-04-2021  17.30u

28-04-2021  14.00u

27-05-2021  20.00u

30-06-2021  09.00u

30-06-2021  13.00u

30-06-2021  17.30u

14-07-2021  14.00u

Openbare Commissievergadering Water Systeembeheer
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Waterketen
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Beleid, Communicatie en Financiën
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare vergadering Algemeen Bestuur
(agenda en stukken)  ¹)
U kunt uw stem voor de Tweede Kamer uitbrengen tot 21.00 uur ²)
Locatie: op een stembureau in uw gemeente
Openbare gecombineerde Commissievergadering (Thema)
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Water Systeembeheer
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Waterketen
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Beleid, Communicatie en Financiën
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare vergadering Algemeen Bestuur
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare gecombineerde Commissievergadering (Thema)
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Water Systeembeheer
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Waterketen
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Beleid, Communicatie en Financiën
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare vergadering Algemeen Bestuur
(agenda en stukken)  ¹)


*) Let op: Covid-19 maatregelen wellicht (nog) deels van toepassing.
¹) De agenda is nog niet door het waterschap gepubliceerd.
²) Technische wijzigingen i.v.m. de coronacrisis voorbehouden.
DATUM EN TIJD