NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD DE DOMMEL

1 dec 2020 - VVD-kandidatenlijst voor 2e Kamerverkiezingen vastgesteld
Ik ben ontzettend trots op de geselecteerde 80 kandidaten die onze club de komende vier jaar gaan vertegen-
woordigen. Een gevarieerd gezelschap met ervaring én nieuw talent. Met bekende en minder bekende gezichten.
Dit zijn de mensen die vanuit de Tweede Kamer met óns nieuwe verhaal aan de slag gaan. En wat hebben.....
Lees verder »

25 nov 2020 - Algemene Beschouwingen bij de vaststelling van de Begroting 2021
Vandaag, 25 november was er een Algemene Bestuursvergadering bij Waterschap de Dommel, die voor het grootste gedeelte in het teken stond van vaststelling van de Beleidsbegroting 2021 en de erop volgende jaren. Dit
is de financiële vertaling van de Voorjaarsnota waar de hoofdlijnen van beleid worden uitgezet. De VVD was.....
Lees verder »

31 okt 2020 - Mark Rutte wil graag nog een keer door
Ik wil graag nog een keer door als minister-president. Met elkaar staan we op dit moment voor een enorme be-
proeving met het virus. We zijn met zeventien miljoen mensen bezig om over de berg te komen, met een kaart
die ons maar gedeeltelijk de weg wijst. Aan deze beproeving wil ik leiding geven. Daarom stel ik mij opnieuw.....
Lees verder »

19 okt 2020 - Brede Welvaart
Als we nadenken over de prioriteiten in ons leven dan speelt gezondheid een bijzonder belangrijke rol. Kijk bijvoorbeeld naar de grote impact die de Corona besmettingen hebben op ons dagelijks leven. De Coronacrisis toont glashelder aan hoe kwetsbaar onze volksgezondheid is. Daarom denk ik dat onze volksgezondheid.....
Lees verder »

1 okt 2020 - Behandeling Stroomgebiedsbeheerplan
Gisteren 30 september werd het SGBP behandeld in het Algemeen Bestuur. Dit alles uiteraard strikt conform de corona-richtlijnen. De afkorting SGBP staat voor Stroomgebiedsbeheersplan. Het SGBP bevat vooral maatrege-
len die het waterschap vanuit de KRW (Kaderrichtlijn Water) neemt om de waterkwaliteit te borgen. De VVD.....
Lees verder »

10 jul 2020 - Jos Kuppens en Fred Knoops beëdigd
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van waterschap De Dommel van woensdag 8 juli 2020
zijn Fred Knoops en Jos Kuppens beëdigd als commissielid voor de VVD. Het besluit om burger-commissieleden
toe te laten (mits deze op de kieslijst hebben gestaan) was al eerder (19 feb.) genomen. Fred Knoops, actief.....
Lees verder »

19 jun 2020 - Onze energievoorziening wordt onbetaalbaar
Na olie, kolen en gas lijkt ook biomassa te kunnen worden afgestreept als energiebron van de toekomst, nu zelfs Urgenda er afstand van neemt. Wat nu? Gaat Nederland het redden op zon en wind? Professor Guus Berkhout heeft daar op zijn zachtst gezegd weinig vertrouwen in. "Het heeft even geduurd, maar inmiddels is ook tot de.....
Lees verder »

8 mei 2020 - Basisregels voor iedereen
Het kan geen kwaad om eenieder nog maar eens te wijzen op de voorwaarden waaronder we de economie weer stukje bij beetje kunnen opstarten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is met verontrustende informatie gekomen: de economische krimp was 1,7% in het eerste kwartaal 2020. Dat lijkt misschien niet veel maar als.....
Lees verder »

7 mei 2020 - Nieuw Bestuursakkoord Brabant
We leven in een onwerkelijke periode. Covid-19 heeft Brabant zwaar getroffen en velen van ons zijn (in)direct ge-raakt door deze pandemie. Het kan dan lijken alsof de wereld stilstaat. Toch zijn er veel Brabanders die juist op dit moment alle zeilen bijzetten en bijspringen. Ook vanuit de provincie is er aandacht voor de drastische en nog.....
Lees verder »

22 apr 2020 - Bestuursaanpassingen in ons slibverwerkingsbedrijf SNB
Ook bij waterschap de Dommel moet men er aan geloven tijdens deze coronacrisis, via Skype vergaderen. Op 22 april was er een Algemene Bestuursvergadering via Skype. Op de foto ziet u op mijn iPad de voorzitter van het waterschap, Erik de Ridder. Met 28 mensen vergaderen vergt normaal al de nodige discipline, via Skype nog.....
Lees verder »

16 mrt 2020 - Toespraak premier Mark Rutte over het coronavirus
Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt het echt, want de maatregelen die we hier en elders.....
Luister verder »

21 feb 2020 - VVD-fractie uitgebreid naar zes leden
Het heeft even geduurd maar nu is toch het voorstel van de VVD-fractie om meerdere commissieleden, niet zijnde AB leden (Burgercommissieleden) in de drie vaste commissies op te nemen, met eenstemmigheid aangenomen. Dat gebeurde in de AB-vergadering van 19 februari jl. Hierop heeft de VVD een tweetal leden, die ook op de.....
Lees verder »

Naar archief 2019 en eerder »»