WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VVD IN WATERSCHAP DE DOMMEL
Woedend water smeekt om ingenieurs
12-02-2019
Om de waterschappen te leiden hebben we ingenieurs no-
dig. Geen knalgroene antroposofen, schrijft Jaffe Vink. Als
de radio een zware storm aankondigde, nam mijn vader het
gezin mee in zijn Mercedes Benz 190D en reden we.....
Lees verder »


Meer nieuws....

De lijsttrekker: Voldoende, veilig en schoon water
08-02-2019
Het waterschap staat voor belangrijke opgaven. Door de
klimaatverandering krijgen we steeds meer periodes van
hevige regenval. of juist periodes van lange droogte. Naast
de hoeveelheid water staat ook de kwaliteit onder druk.....
Lees verder »
Definitieve uitslag Dommel bekend
25-03-2019
De voorzitter van het stembureau heeft vandaag de defini-
tieve uitslag van de verkiezingen voor waterschap Dommel
bekend gemaakt. Voor ons stond, gezien de voorlopige
uitslag het definitieve zetelaantal voor de VVD al wel vast...
Lees verder »
VVD-kiezers: hartelijk dank!
20-03-2019
Graag wil ik, samen met mijn teamgenoten, de VVD-kie-
zers hartelijk danken voor hun stem en hun steun die ze
aan ons hebben gegeven. Het aantal zetels per partij zal
morgen (21 maart) om 12.00 uur bekend worden gem.....
Lees verder »
Onze nieuwe fractie in het waterschap
01-04-2019
De verkiezingen zitten erop! We hebben onze vier zetels
behouden, een mooi resultaat waarvoor we de kiezers
dankbaar zijn. We bedanken al diegenen die hieraan als
vrijwilliger hun steentje hebben bijgedragen, ook en.....
Lees verder »
Boxtel, 28 maart 2019

Welkom op de website van de VVD-
fractie in het Algemeen Bestuur van
waterschap Dommel. Bij de verkiezin-
gen van 20 maart 2019 heeft de VVD
haar zetel-aantal behouden, zodat op-
nieuw vier VVD'ers zitting hebben in
het bestuur van het waterschap.


Op dit ogenblik wordt druk overleg ge-
voerd om een coalitie te vormen waar de
VVD hopelijk weer haar bijdrage aan zal
kunnen leveren. Tot die tijd houdt Jan
Verhoeven zitting in het Dagelijks Bestuur.
Ina van Batenburg, René Dekkers en Bas Peeters hebben zitting in het Algemeen Bestuur.

Nadat de coalitie is gevormd zullen we de exacte invulling van alle posten (Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Functionele Commissies) vermelden op de Fractiepagina, zoals u dat van ons gewend bent. (Tot die tijd handhaven we nog even de oude situatie.)

Voor het overige wensen wij u veel surfplezier. Als u nog verdere vragen heeft nodigen we u gaarne uit om contact met ons op te nemen.
Nieuw bestuursprogramma en benoeming DB
09-05-2019
Het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel heeft
vanmiddag het bestuursprogramma 'Bruggen bouwen met water voor nu en later' vastgesteld. Het Algemeen
Bestuur benoemde ook de nieuwe Dagelijks Bestuursleden
Lees verder »

Jan Verhoeven
VVD Dommel
Tel.: 0497-571307 / 06-22603946
Stuur me een mail