NIEUW BESTUURSPROGRAMMA EN BENOEMING
Boxtel, 9 mei 2019

Het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel heeft vanmiddag het bestuursprogramma 'Bruggen bouwen met water voor nu en later' vastgesteld. Het Algemeen Bestuur benoemde ook de nieuwe Dagelijks Bestuursleden.

De VVD stelt met genoegen vast dat heel veel onderdelen uit haar verkiezingsprogramma onderdeel vormen van dit nieuwe Bestuursprogramma 2019-2023.
(vlnr) Martijn Tholen (Ongebouwd), Erik de Ridder (Watergraaf), Mado Ruijs (Water Natuurlijk), Jan Verhoeven (VVD), Vincent Lokin (Natuurterreinen) en Antje Dekker (secretaris)
DAGELIJKS BESTUUR
Alle Dagelijks Bestuursleden maakten de afgelopen vier jaar deel uit van het Algemeen Bestuur. Jan Verhoeven was namens de VVD ook lid van het Dagelijks Bestuur in de vorige bestuursperiode.

René Dekkers
Fractievoorzitter VVD-Dommel
Tel.: 06-33840930
Stuur me een mail