ONZE NIEUWE FRACTIE IN WATERSCHAP DOMMEL
Boxtel, 1 april 2019

De verkiezingen zitten erop! We hebben onze vier zetels behouden, een mooi resultaat waarvoor we de kiezers dankbaar zijn. We bedanken al diegenen die hieraan als vrijwilliger hun steentje hebben bijgedragen, ook en vooral hen, die het (net) niet hebben gehaald.
De nieuwe fractie per 1 april 2019 ziet er dan als volgt uit:

 • Jan Verhoeven (die tot nadere bekendmaking lid van het Dagelijks Bestuur blijft)
 • Ina Batenburg - van Veen (fractielid in het Algemeen Bestuur)
 • Bas Peeters (fractielid in het Algemeen Bestuur)
 • René Dekkers (was en blijft ook - tot nadere bekendmaking - fractievoorzitter in het AB)

We hopen op korte onderhandelingen, leidend tot de coalitie (voorlopige datum van het voorstellen van de nieuwe ploegen, alsmede het coalitieakkoord staat vooralsnog gepland op 24 april 2019). Van die ontwikkelingen houden wij onze trouwe bezoekers vanzelfsprekend op de hoogte.
Ina Batenburg, geflankeerd door Bas Peeters (l) en Jan Verhoeven. Geheel rechts René Dekkers

René Dekkers
Fractievoorzitter VVD-Dommel
Tel.: 06-33840930
Stuur me een mail