ONZE NIEUWE FRACTIE IN WATERSCHAP DOMMEL
Boxtel, 1 april 2019

De verkiezingen zitten erop! We hebben onze vier zetels behouden, een mooi resultaat waarvoor we de kiezers dankbaar zijn. We bedanken al diegenen die hieraan als vrijwilliger hun steentje hebben bijgedragen, ook en vooral hen, die het (net) niet hebben gehaald.
De nieuwe fractie per 1 april 2019 ziet er dan (onder voorbehoud van de coalitie-onderkandelingen) als volgt uit:

 • Jan Verhoeven (blijft lid van het Dagelijks Bestuur)
 • Ina Batenburg - van Veen (fractielid in het Algemeen Bestuur)
 • Bas Peeters (fractielid in het Algemeen Bestuur)
 • René Dekkers (wederom door de fractie tot fractievoorzitter in het AB gekozen)

We hopen op korte onderhandelingen, leidend tot de coalitie; als voorlopige datum van het voorstellen van de nieuwe ploegen, alsmede het coalitieakkoord staat vooralsnog 24 april 2019 geagendeerd. Van die ontwikkelingen houden wij onze trouwe bezoekers vanzelfsprekend op de hoogte.
Ina Batenburg, geflankeerd door Bas Peeters (l) en Jan Verhoeven. Geheel rechts René Dekkers

Namens onze nieuwe ploeg: René Dekkers
Fractievoorzitter VVD-Dommel
Tel.: 06-33840930
Stuur me een mail