WOEDEND WATER SMEEKT OM INGENIEURS
Boxtel, 8 februari 2019

Publicist en filosoof Jaffe Vink schrijft dat waterschapsbesturen ingenieurs nodig hebben en geen knalgroene antroposofen. Er staat iets op het spel bij de waterschapsverkiezingen!

In het NRC van 8 februari 2019 vraagt Jaffe zich af of de kiezer op 20 maart 2019 nog kan stemmen op bestuurders met een ingenieursmentaliteit die vanouds de kracht uitmaakten van dit unieke instituut.

Bent u inwoner van Waterschap De Dommel? Bent u benieuwd welke partij deze ingenieurs gewoon wel op de kieslijst zet?

Lees dit artikel in het NRC en laat het meewegen in uw keuze!
Jaffe Vink (67) is een Nederlands filosoof en publicist. Hij werkte voor het Studium Generale van de Universiteit van Amsterdam, was bedenker en chef van de bijlage Letter & Geest van dagblad Trouw en oprichter en hoofdredacteur van het weekblad Opinio.
Vertrouw op de VVD!

Jan Verhoeven
Lijsttrekker VVD Waterschapsverkiezingen 20-03-2019
Tel.: 06-22603946
Stuur me een mail