ALGEMENE BESCHOUWING BIJ VOORJAARSNOTA 2018
Boxtel, 5 juli 2018

Gisteren is in het Algemeen Bestuur (AB) van waterschap de Dommel de Voorjaarsnota 2019 behandeld. Het AB kan kaders meegeven en accenten leggen op dingen die dan in de Begroting 2019 in november worden uitgewerkt. Het was een bijzondere vergadering want... er was veel publiek!
Afgelopen weken zijn een dertig tal cursisten aan de slag gegaan om iets te leren over het waterschap. Een gemêleerd gezelschap mensen die gewoon het waterschap wilden leren kennen en politiek geïnteresseerden, die later misschien in het AB zitting willen hebben. Er waren ook meerdere VVD-leden bij, waaronder twee jongeren.


In de vergadering heeft de VVD haar gebruikelijke hoofdzaken ingebracht, zoals het plan 'Levende Dommel'. Dit plan is in 2017 aangenomen om -- naar aanleiding van de wateroverlast in 2016 -- te zorgen voor een beter stuurbaar watersysteem. Nu weer zeer actueel, maar dan voor de droogtebestrijding.

De VVD heeft in de vergadering een voorstel gedaan om de zuiveringsheffing ( belasting voor het zuiveren van water) in 2019niet te laten stijgen. Het ging maar om een verhoging met een half procent, maar toch belangrijk om aan te geven dat de belasting niet altijd omhoog hoeft en belangrijk, om binnen de belasting-afspraken te blijven die we als coalitie hebben gemaakt.

Na de stemming bleken er 15 stemmen voor ons voorstel te zijn en 15 tegen. Dat betekent dat er in een volgende vergadering opnieuw over gestemd gaat worden. Kijken wie er dan ziek of verhinderd is, want de standpunten zullen niet meer veranderen.

Namens de fractie: René Dekkers
Fractievoorzitter VVD Dommel
Tel.: 06-33840930
Stuur ons een mail