ALGEMENE BESCHOUWING BIJ BEGROTING 2018
Boxtel, 29 november 2017

In de op 29 november gehouden openbare vergadering van van het Algemeen Bestuur (AB) werd de Begroting 2018 besproken. In deze begroting werd goed zichtbaar wat de gevolgen zijn van de wateroverlast in 2016 en het daarop vastgestelde actie plan 'Leven-de-Dommel'.

Daar moet veel geld naar toe, de VVD is het daar roerend mee eens. Praktisch vertaald betekent dit:

 • meer stuurbaarheid van het watersysteem,
 • meer het gebied in en praten met de betrokkenen,
 • eerder sloten maaien, enz.

Dit houdt in dat de belasting iets meer stijgt dan normaal, ongeveer 3 procent (betekent per gezin 4 à 5 euro). De VVD is daar weliswaar principieel op tegen, maar in dit geval is het noodzakelijk.

Onze fractie heeft wel ingebracht dat eventuele overschotten van 2017 of 2018 ingezet moeten worden teneinde de belasting te verlagen of in ieder geval minder te laten stijgen dan de afgesproken 2 procent. Deze motie werd door alle andere fracties ondersteund.

Namens de fractie: René Dekkers
Fractievoorzitter VVD Dommel
Tel.: 06-33840930
Stuur ons een mail