EVALUATIE ACTIEPLAN 'DE LEVENDE DOMMEL'
Boxtel, 5 oktober 2017

Woensdag 4 oktober was er weer een Algemene Bestuursvergadering van Waterschap de Dommel. Met weliswaar een korte agenda, maar een aantal partijen slaagt er telkens weer in om dan juist de vergadering lang te laten duren; zonde van de tijd!

De inbreng van de VVD-fractie beperkte zich tot het agendapunt over de strategische agenda. Een instrument om een doorkijk te geven voor het komende jaar: wat is belangrijk en in welke commissie komt het op de agenda.

In het voorjaar is er naar aanleiding van de wateroverlast in 2016 een actieplan opgesteld met als titel 'De Levende Dommel'. De VVD wil een evaluatie op de agenda krijgen in 2018, aan het eind van het jaar. Een evaluatie met vragen zoals:

• wat is er in de tijd gebeurd en/of uitgevoerd;
• hoe dragen deze dingen bij aan de doelen;
• zitten we op de goede weg.

De evaluatie willen we niet alleen intern, maar zeker ook met mensen uit het gebied uitvoeren. Mensen uit het gebied die ook betrokken waren bij het opstellen van het beleid. Het Algemeen Bestuur was het unaniem met ons eens.

René Dekkers
Fractievoorzitter VVD Dommel
Tel.: 06-33840930
Stuur me een mail