NIET NÓG MEER EXTRA ZAKEN OPPAKKEN
Boxtel, 13 juli 2017

In de Algemene Bestuursvergadering van waterschap de Dommel van 12 juli 2017 is gesproken over de uitvoeringsplannen voor landbouw, bedrijven en bebouwde omgeving. De VVD reageert altijd op hoofdlijnen, zo ook hier.

In de Commissie had de VVD voorgesteld om niet nóg meer extra zaken op te pakken dan al in het actieplan
'Leven-de Dommel' zijn opgenomen. Dit, omdat anders de werkdruk hoger zou worden en de belastingen omhoog zouden moeten. Het wordt tijd dat we volop aan de slag gaan met een aantal zaken die hogere prioriteit hebben, zoals het klimaatbestendig maken van het buitengebied en van het stedelijk gebied.

Het Dagelijks Bestuur heeft dit voorstel overgenomen.

De voorjaarsnota is ook aangenomen. Voor de VVD was in dit opzicht belangrijk, dat we een haalbare en betaalbare begroting zouden krijgen. Dit word zo uitgewerkt voor het najaar, wanneer de Begroting 2018 ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.

René Dekkers
Fractievoorzitter VVD Dommel
Tel.: 06-33840930
Stuur me een mail