ACTIEPLAN LEVEN-DE DOMMEL
Boxtel, 20 april 2017

Vorig jaar juni was er een enorme hoosbui in de regio Zuidoost-Brabant. Het zorgde voor heel veel wateroverlast, met name in de landbouw. Voor De Dommel was het een moment om weer eens goed te kijken of dit waterschap wel de juiste dingen doet om de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Na overleg met organisaties, burgers, boeren, studenten, gemeenten enz. is er een actieplan met 24 actiepunten uitgerold.

Voor ons als VVD-fractie zaten er een paar heel belangrijke punten in die wij als noodzakelijk beschouwen:

 • Gebiedskennis gaat weer gebruikt worden;
 • Betere balans in onderhoud van sloten, dus gerichter maaien;
 • Stuwen automatiseren en daarmee het stuurbaarder maken van het systeem;
 • Overstorten aanpakken en afkoppelen van het hemelwater;
 • Meer samenwerking waterschap en gemeenten;
 • Één aanspreekpunt per gebied, dat mensen betrekt.

Het document mag geen papieren tijger zijn, maar het waterschap moet snel aan de slag. Laten zien dat het serieus anders moet en weer het vertrouwen zien terug te winnen.

René Dekkers
Fractievoorzitter VVD Dommel
Tel.: 06-33840930
Stuur me een mail