BENOEMING PLAATSVERVANGEND VOORZITTER VAN
DE COMMISSIE WATERSYSTEEM
Boxtel, 16 november 2016

De commissievoorzitter wijst op de kandidatuur van René Dekkers. Aangezien
er verder geen kandidaten zijn, stelt ze voor om hem bij acclamatie te benoe-
men. De vergadering stemt hiermee in.


Mevrouw Bruggink meldt dat zij zich aanvankelijk kandidaat had gesteld voor het
plaatsvervangend voorzitterschap. Omdat haar voorzitterschap zou betekenen dat er
geen inbreng van de AWP zou kunnen zijn in de commissievergadering, heeft zij
zich teruggetrokken. Zij feliciteert de heer Dekkers met diens benoeming.

De voorzitter feliciteert de heer Dekkers eveneens met diens benoeming.

De Commissie Watersysteem besluit de heer R.A. (René) Dekkers (VVD) te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Watersysteem.