VERNATTING IN BUURTSCHAP DE HUTTEN (GEM.
BERGEIJK) ROEPT VRAGEN OP
Boxtel, 11 januari 2017

Regelmatig roepen de projecten, die de Provincie en het waterschap uitvoeren, vragen op. Zo heeft men een tijd terug besloten om in Bergeijk bij de Keersop in buurtschap de Hutten het waterpeil te gaan verhogen. Dit om een bosje van circa twee hectare te vernatten (!).

Dat is goed voor de natuur, maar men gaat compleet voorbij aan de gevolgen voor vier melkveehouderijen in de buurt. Zij gaan erg veel last krijgen van deze vernatting. Toen dit onze fractie ter ore was gekomen, hebben wij het DB (Dagelijks Bestuur) opgeroepen om niet mee te gaan in dit door de Provincie geïnitieerde project.

We worden nu gesteund door een ingezonden brief van een burger uit deze buurt die oproept alles te laten zoals het is. Hij schrijft dat de buurt al prachtig is en wil niet dat agrariërs hierdoor overlast krijgen.

Fijn om eindelijk eens mensen te horen die tevreden zijn over zaken en het zo willen houden. Als VVD fractie hebben we ervoor gezorgd dat deze zaak op de agenda komt van de eerst volgende commissievergadering en we zullen er alles aan doen om deze dwaling te voorkomen.

René Dekkers
Fractievoorzitter VVD Dommel
Tel.: 06-33840930
Stuur me een mail