BESTUUR VVD-REGIO ZUID GEÏNSTALLEERD
Goirle, 23 april 2016

Vanuit alle hoeken van onze drie zuidelijke provincies Brabant, Zeeland en Limburg kwamen zo'n 250 VVD-leden op 23 april 2016 naar Goirle getogen, waar een nieuw bestuur van de VVD-regio Zuid werd gekozen en geïnstalleerd. Onder toeziend oog van ex-voorzitter van de 'oude' Kamercentrale Brabant en tevens interim voorzitter van de Regio Zuid, Ed van der Sande vindt het proces plaats van opening tot bestuursoverdracht.
Op de foto ziet u v.l.n.r. achter de bestuurstafel: Raymond Kubben (Opleiding en Talent Development), Evert Kneepkens (Talentrecruitment), Monique List (Vicevoorzitter), Dries van Bergeijk (Secretaris Procedureel), Henk Peterse (Secretaris Operationeel), Leon Mol (Vicevoorzitter), Maurice Lambriex (Communicatie en Campagnes), Laurence Haack (Penningmeester) en John Niessen (Vicevoorzitter).
De nieuwe voorzitter, Onno Hoes staat achter het spreekgestoelte.

Er is een goede mix ontstaan van bestuurders uit de drie provincies, die recht doet aan de resp. ledenaantallen. De drie Kamercentrales zijn nu dan ook definitief opgeheven.

Het nieuw ontstane netwerk zal ertoe bijdragen dat de VVD in Brabant, Zeeland en Limburg met nog meer kracht in staat zal zijn om ALLE liberaal-denkenden, of ze nu wel of geen lid zijn van de VVD, met elkaar te verbinden. De
korte en bondige tekst in de banner, links op de foto, spreekt boekdelen.