UIT DE OPINIËRENDE VERGADERING VAN 21 JANUARI
Boxtel, 21 januari 2016

Bij waterschap De Dommel vinden er regelmatig Opiniërende Vergaderingen plaats, die in principe altijd openbaar zijn. Aftasten wat verschillende partijen willen met een bepaald thema. Tijdens de vergadering van 21 januari 2016 is er volop gediscussieerd over welke groep er eventueel meer belasting moet gaan betalen.

Verschuiving belastingdruk
De VVD pleitte voor minder belasting voor bedrijven en iets meer voor ingezetene (inwoners). Dit omdat het waterschap steeds meer realiseert voor inwoners van het stedelijk gebied. Aanleg van extra natuur in het buitengebied, waarvan de stedelingen veel kunnen genieten, het voorkomen van wateroverlast bij piekbuien en het zorgen voor goede kwaliteit van het stedelijk water. Voorlopig verandert er echter niets, pas over twee jaar wordt het opnieuw bekeken.

Kwijtscheldregeling onder de loep
Ook is er deze middag gesproken over kwijtschelding van waterschapsbelasting voor mensen die het niet kunnen betalen. De VVD vindt dat het waterschap deze optie moet afschaffen omdat inkomenspolitiek niet thuis hoort bij het waterschap; het is geen taak van het waterschap. Helaas stonden we alleen en verandert de regeling voor kwijtschelding niet.

René Dekkers
Fractievoorzitter VVD Dommel
Tel.: 06-33840930
Stuur me een mail