JAN VERHOEVEN
Lijsttrekker bij de verkiezingen op 20 maart 2019
Adres:


Contact:
Fressevenweg 7
5571 TP Bergeijk
: 0497-571307
: 06-22603946


De gevolgen van klimaatverandering
Het waterschap staat voor belangrijke opgaven. Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer periodes van hevige regenval. of juist periodes van lange droogte. Naast de hoeveelheid water staat ook de kwaliteit onder druk. Via onze zuiveringen komen er veel medicijnresten en andere stoffen in het oppervlaktewater. En bij de zuivering komen veel broeikasgassen vrij. zoals methaan en lachgas. Wij vinden dat we zuinig moeten omgaan met onze energie en grondstoffen.

Schoon water en circulariteit
Daarom willen wij een stuurbaar watersysteem, zodat we droge voeten houden én water in droge periodes kunnen vasthouden. We willen onze zuiveringen aanpassen, omdat we de medicijnresten en andere stoffen niet in het oppervlaktewater willen.
Voldoende, veilig en schoon water!Tel.
GSM
E-mail : klik hier