NIEUWSARCHIEF VVD DE DOMMEL (2018 EN EERDER)

4 dec 2018 - Kandidatenlijst Waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld
Op 26 november 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VVD-regio Zuid Nederland, meer in het bijzonder van het werkgebied van waterschap De Dommel in Brabant, de kandidatenlijst voor de Waterschaps-verkiezingen van 20 maart 2019 vastgesteld. Er is weer een goede balans gevonden voor wat betreft.....
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

5 jul 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2019
Gisteren is in het Algemeen Bestuur (AB) van waterschap de Dommel de Voorjaarsnota 2019 behandeld. Het AB kan kaders meegeven en accenten leggen op dingen die dan in de Begroting 2019 in november worden uitgewerkt. Het was een bijzondere vergadering want... er was veel publiek! Afgelopen weken zijn een dertig tal cursisten.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende stroming.....
Lees verder »

Naar archief 2017 en eerder »»