NIEUWSARCHIEF VVD DE DOMMEL (2017 EN EERDER)

29 nov 2017 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2018
In de op 29 november gehouden openbare vergadering van van het Algemeen Bestuur (AB) werd de Begroting 2018 besproken. In deze begroting werd goed zichtbaar wat de gevolgen zijn van de wateroverlast in 2016 en het daarop vastgestelde actie plan 'Leven-de-Dommel'. Daar moet veel geld naar toe, de VVD is het daar roerend.....
Lees verder »

5 okt 2017 - Evaluatie actieplan 'De Levende Dommel'
Woensdag 4 oktober was er weer een Algemene Bestuursvergadering van Waterschap de Dommel. Met weliswaar een korte agenda, maar een aantal partijen slaagt er telkens weer in om dan juist de vergadering lang te laten duren; zonde van de tijd! De inbreng van de VVD-fractie beperkte zich tot het agendapunt over de strategische.....
Lees verder »

7 sep 2017 - Herinrichting beekdal Groote Beerze
Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze herinrichten. Doel is verdroging tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te beperken. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen die nodig zijn vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De planning is om in 2019 met de eerste werkzaamheden te......
Lees verder »

23 jul 2017 - Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2018
De provincie Brabant en gemeente Eindhoven (en omliggende gemeenten) hebben veel verschillende taken. Waterschap de Dommel houdt zich alleen bezig met het beheer van het water (de zogenaamde waterstaatszorg) en de zorg voor de techniek die het water onder controle moet houden. De Waterstaatszorg staat niet op zichzelf.....
Lees verder »

13 jul 2017 - Niet nóg meer extra zaken oppakken
In de Algemene Bestuursvergadering van waterschap de Dommel van 12 juli 2017 is gesproken over de uitvoerings-plannen voor landbouw, bedrijven en bebouwde omgeving. De VVD reageert altijd op hoofdlijnen, zo ook hier. In de Commissie had de VVD voorgesteld om niet nóg meer extra zaken op te pakken dan al in het actieplan.....
Lees verder »

29 jun 2017 - Soms is het gewoon tijd om even trots te zijn op ons mooie land
Nederland is een gaaf land!! Waarom? Kijk zelf maar.... Steeds meer mensen vinden een baan, het gaat beter met de economie. We zijn trots op alle artsen, verplegers en andere mensen die elke dag voor jou en mij zorgen en op al die agenten en militairen die ons veilig houden en beschermen. Daarom vinden wij Nederland een gaaf land.....
Lees verder »

2 jun 2017 - Nieuw: Het introductielidmaatschap
Goed nieuws! Je kunt nu voor slechts 25 euro één jaar lang lid zijn van de VVD met het nieuwe introductie-
lidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap van onze partij iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt.....
Lees verder »

20 apr 2017 - Actieplan Leven-de Dommel
Vorig jaar juni was er een enorme hoosbui in de regio Zuidoost-Brabant. Het zorgde voor heel veel wateroverlast, met name in de landbouw. Voor De Dommel was het een moment om weer eens goed te kijken of dit waterschap wel de juiste dingen doet om de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Na overleg met organisaties.....
Lees verder »

17 mrt 2017 - VVD De Dommel bedankt de kiezers
Wij danken iedereen die 15 maart heeft gekozen voor een Nederland met een sterke VVD. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap.....
Lees verder »

14 mrt 2017 - VVD standpunt met betrekking tot het MVO beleid
De VVD Fractie van Waterschap De Dommel vindt dat het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) een duidelijke relatie moet hebben met de drie kerntaken van het waterschap. Deze drie kerntaken, eenvoudig weergegeven, zijn: schoon water (zuivering), droge voeten en voldoende water. Daarnaast mag het niet leiden.....
Lees verder »

17 feb 2017 - Werkende Nederlanders gaan erop vooruit
Minder belasting, meer banen en een beter en veiliger Nederland! Dat zijn de gevolgen van onze plannen. Als we ze voor 100% mogen uitvoeren. Tijdens de crisis hebben wij moeilijke maatregelen genomen om de basis van ons land op orde te brengen. Nu het beter gaat, is het tijd dat mensen daar de vruchten van gaan plukken en het.....
Lees verder »

11 jan 2017 - Vernatting in buurtschap De Hutten (gem. Bergeijk) roept vragen op
Regelmatig roepen de projecten, die de Provincie en het waterschap uitvoeren, vragen op. Zo heeft men een tijd terug besloten om in Bergeijk bij de Keersop in buurtschap de Hutten het waterpeil te gaan verhogen. Dit om een bosje van circa twee hectare te vernatten (!). Dat is goed voor de natuur, maar men gaat compleet voorbij aan.....
Lees verder »

Naar archief 2016 en eerder »»