NIEUWSARCHIEF VVD DE DOMMEL (2016 EN EERDER)

19 nov 2016 - Een land leiden, dat gaat over écht dingen voor elkaar krijgen (speech najaarscongres)
"Ik gruwel bij het idee dat andere partijen de basis die we nu gelegd hebben straks zullen gaan afbreken. Partijen die weglopen als het moeilijk wordt. Partijen die alleen met nepoplossingen komen. Of de grijze wegkijkers en praters in het midden zonder ideeën, lef of energie om echt dingen voor elkaar te krijgen. Deze weglopers en.....
Lees verder »

16 nov 2016 - Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Watersysteem
De commissievoorzitter wijst op de kandidatuur van René Dekkers. Aangezien er verder geen kandidaten zijn, stelt ze voor om hem bij acclamatie te benoemen. De vergadering stemt hiermee in. Mevrouw Bruggink meldt dat zij zich aanvankelijk kandidaat had gesteld voor het plaatsvervangend voorzitterschap. Omdat haar voorzitterschap.....
Lees verder »

16 nov 2016 - Algemene Beschouwingen bij de behandeling van de Beleidsbegroting 2017
De fractie van de VVD, bij monde van de heer Dekkers, kan zich niet in alle uitgangspunten van voorliggende Beleidsbegroting vinden. Voorgesteld wordt om het WBP4 op de huidige wijze voort te zetten, ook wat betreft de gebiedsprioritering. De stresstest heeft echter aangetoond dat sprake is van een gewijzigde werkelijkheid en.....
Lees verder »

26 aug 2016 - Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker
Het Hoofdbestuur heeft Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het Hoofdbestuur is verheugd dat deze once-in-a-lifetime politicus bereid is om nogmaals bij de verkiezingen de VVD aan te voeren. Mark Rutte heeft in de afgelopen moeilijke tijden bewezen dat hij veel voor Nederland.....
Lees verder »

21 mei 2016 - Onze nieuwe partijstructuur krijgt vorm
Tijdens het vorige congres is de nieuwe partijstructuur vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt om onze partij om te vormen naar een netwerkpartij. Vorige week zijn de laatste Regio's gevormd. Ook zijn inmiddels 82 afdeling opgegaan in 29 lokale netwerken. Goede resultaten! Maar de partijhervorming is niet het doel op zichzelf. We.....
Lees verder »

20 mei 2016 - Nederland moet Nederland blijven (met speech Mark Rutte tijdens voorjaarscongres)
Door de toestroom van vluchtelingen maken mensen zich zorgen. Blijft mijn buurt mijn buurt? Blijft de samenleving wel de samenleving? Blijft Nederland wel Nederland? Het is daarom belangrijk dat wij volstrekt helder zijn wat voor land wij zijn en dat wij niet terugvallen in de naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren ’80 en ‘90.....
Lees verder »

17 mei 2016 - Energietransitie: initiatief bij bedrijfsleven en inwoners
Provinciale Staten bespraken vrijdag het Uitvoeringsprogramma Energie. In totaal investeert de Provincie 30 mln. euro om in 2020 14% van de Brabantse energie te halen uit duurzame bronnen. Dit levert naar verwachting voor liefst 15 miljard aan investeringen in Brabant op. "Het programma wil een brede beweging op gang brengen.....
Lees verder »

23 apr 2016 - Bestuur VVD-regio Zuid geïnstalleerd
Vanuit alle hoeken van onze drie zuidelijke provincies Brabant, Zeeland en Limburg kwamen zo'n 250 VVD-leden op 23 april 2016 naar Goirle getogen, waar een nieuw bestuur van de VVD-regio Zuid werd gekozen en geïnstalleerd. Onder toeziend oog van ex-voorzitter van de 'oude' Kamercentrale Brabant en tevens interim voorzitter van de.....
Lees verder »

21 jan 2016 - Uit de Opiniërende Vergadering van het AB
Bij waterschap De Dommel vinden er regelmatig Opiniërende Vergaderingen plaats, die in principe altijd openbaar zijn. Aftasten wat verschillende partijen willen met een bepaald thema. Tijdens de vergadering van 21 januari 2016 is er volop gediscussieerd over welke groep er eventueel meer belasting moet gaan betalen. De VVD pleitte.....
Lees verder »

Naar archief 2015 en eerder »»