AGENDA VVD-FRACTIE DE DOMMEL
ACTIVITEIT / EVENEMENT *)

30-09-2020  14.00u

30-09-2020  17.00u

08-10-2020  20.00u

11-11-2020  09.00u

11-11-2020  12.00u

11-11-2020  14.30u

25-11-2020  14.00u

10-12-2020  20.00u

17-03-2021  07.30u

Openbare vergadering Algemeen Bestuur De Dommel
(agenda en stukken)
Gecombineerde Commissievergadering (Haalbaarheid en betaalbaarheid taken WS)
(agenda en stukken)
Openbare Gecombineerde Commissievergadering (Themabijeenkomst)
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Watersysteem
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Waterketen en Schoon Water
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Bestuur, Communicatie en Financiën
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare vergadering Algemeen Bestuur De Dommel (vaststelling Begroting 2021)
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Gecombineerde Commissievergadering (Themabijeenkomst)
(agenda en stukken)  ¹)
U kunt uw stem voor de Tweede Kamer uitbrengen tot 21.00 uur ²)
Locatie: op een stembureau in uw gemeente


*) Let op: Covid-19 maatregelen wellicht (nog) deels van toepassing.
¹) De agenda voor de vergadering is nog niet door het waterschap gepubliceerd.
²) Technische wijzigingen i.v.m. de coronacrisis voorbehouden.
DATUM EN TIJD