AGENDA VVD-FRACTIE DE DOMMEL
ACTIVITEIT / EVENEMENT *)

24-06-2020  09.00u

24-06-2020  12.00u

24-06-2020  14.30u

08-07-2020  14.00u

Openbare commissievergadering Watersysteem
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Waterketen en Schoon Water
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Bestuur, Communicatie en Financiën
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare vergadering Algemeen Bestuur De Dommel (vaststelling Voorjaarsnota)
(agenda en stukken)  ¹)

*) In verband met de coronacrisis en de door het bevoegde gezag aangekondigde
   maatregelen zijn de eerste tijd allerlei bijeenkomsten en vergaderingen beperkt
   toegestaan. Wij verzoeken u dit in acht te willen nemen.

¹) De agenda voor de vergadering is nog niet door het waterschap gepubliceerd.
DATUM EN TIJD